موسیقی
موسیقی در آدارپانا, کامل ترین مرجع موسیقی ایران

 
تاريخ :
 

دبدبه:

دبدبه و دبداب، طبل، دهل، کوس و آلات مانند آن که در نقاره خانه ها می زنند. اما دبدبه به نام سازی کوبه ای است مثل طبل و نقاره که در ایجاد صدا و بیان صوتی اظهار شکوه و جاه و جلال دارد. سازی پردبدبه و سنگین. پر حجم از نظر صدا و پر وقار و پر طنین.

 


برچسب‌ها: دبدبه چیست, عکس دبدبه, تاریخچه دبدبه, انواع دبدبه, صدای دبدبه, دبدبه در نقاره خانه ها, ساز کوبه ای به نام دبدبه, شیوه ی نواختن دبدبه, صوت دبدبه, جنس دبدبه, طنین دبدبه, دبدبه از کجا آمد, سرنوشت دبدبه

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دُرکُر:

از آلات کوبه ای در موسیقی بلوچستان. طبل استوانه ای شکلی است که یک انتهای بدنه آن دارای وسعت بیشتری نسبت به انتهای دیگر آن است. و هر دو سطح قاعده ساز پوست دارد (پوست بر دو سطح کشیده می شود) این ساز به  وسیله ریسمانهایی که به طور منکر اطراف دو پوست را به هم وصل می کنند کوک می گیرد.

 


برچسب‌ها: درکر چیست, عکس درکر, تاریخچه درکر, انواع درکر, شیوه ی نواختن درکر, درکر بلوچستان, درکر, پوست درکر, وسعت صدای درکر, کوک درکر, درکر چگونه به وجود آمد, درکر در تاریخ موسیقی ایران

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دف:

در پارسی و عربی آن دپ از سازهای کوبه ای که دایره بزرگ نامیده می شود. دف متشکل از چنبری است که از چوب سفیده یا چوب بید ساخته شده و بر یک طرف آن پوستی از بره کشیده می شود. و حلقه های فلزی کوچک به شکل آویزه چندتایی (زنجیره ای) از داخل جداره چنبره آویزان شده. دف بر کف هر دو دست قرار گرفته و با سر انگشان هر دو دست بر یک سمت آن نواخته می شود و گاه ضربه ای بر وسط پوست کشیده یا زده می شود.

دف هنگام نواختن توسط هر دو دست در هوا معلق نگه داشته شده و گاه برای نواخت داخل کف دو دست غلت می خورد و مرتب انگشتان بر آن می نوازد. دف را به تعبیری ساز عرفا و دراویش نامیده اند و در مجالس و محافل و در مجلس سماع متصوفه نیز نواخته می شود. ساختمان دف متشکل از یک چنبره یا کمانه (حلقه) مدور چوبی به عرض 5 تا 7 سانتی متر و قطر حلقه 45 تا 55 سانتی متر هرچقدر کمانه دف گردتر باشد طنین آن بهتر و یکنواخت تر خواهد بود. در لبه بیرونی حلقه دو فرو رفتگی برای قرار گرفتن انگشت شصت تعبیه شده. پوست دف نیز از پوست کهنه بز و با ضخامتی یکسان تهیه می شود. در لبه های محل اتصال پوست و چنبر پونز یا گل میخ هایی زده می شود که به کمک چسب پوست را محکم بر روی چوب نگه دارد و در داخل حلقه دف تعداد زیادی قلاب یا حلقه گرد فلزی به شکل زنجیر آویزان شده که صدای پوست دف را کمک نموده و خوش لحن تر می کند.

به طور کلی انواع کوچک و بزرگ دف وجود دارد که نوع دورویه یا دو پوست آن نیز مرسوم است و در آن هر دو طرف حلقه چنبره چوبی را به وسیله پوست پوشانده اند.

 


برچسب‌ها: دف چیست, عکس دف, تاریخچه دف, انواع دف, شیوه ی نواختن دف, نحوه ی نواختن دف, حلقه های دف, پوست دف, جنس دف, چوب دف, ریتم با دف, ساز ضربه ای دف, اندازه ی دف, دف در مجالس سماع, دپ, دپ چیست, انواع دپ, تاریخچه دپ, شیوه ی نگه

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دلربا:

نوعی ساز از آلات موسیقی زهی با صوتی گرم و عارفانه که در مجالس عرفانی و صوفیه و خانقاه نواخته می شود. در این ساز سیم های اضافی و فرعی آن زیر سیم های اصلی بسته می شود و با درجات گام مورد نظر نوازنده، کوک می گیرد و نوعی از دلربا حدود یک متر طول دارد و تعداد 17 رشته تار که با کمان آرشه نواخته می شود. دلربا مثل دیگر سازهای زهی دارای پرده است. و پردهایش متحرک و تعداد تارهای آن تا 22 عدد افزایش می یابد. دلربا در مناطق مرزی ایران و پاکستان و افغانستان و در همان مناطق نیز نواخته می شود.

 


برچسب‌ها: دلربا چیست, عکس دلربا, تاریخچه دلربا, انواع و اقسام دلربا, دلربای ایران, دلربا در مجالس عارفانه, لربا ساز زهی, تارهای دلربا, سیم های دلربا, کوک دلربا, پرده ی دلربا, دلربا در مناطق مرزی, دلربا در

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دمامه:

یا دمام از آلات موسیقی ضربی با پوست دورویه است که از سمت راست را با چوبی کوچک و سمت چپ را با دست و یا هر دو سمت را با دو دست (بیشتر در جنوب) می نوازند.

 


برچسب‌ها: دمامه چیست, عکس دمامه, تاریخچه دمامه, انواع دمامه, شیوه ی نواختن دمامه, نحوه ی نواختن دمامه, آلت ضربه ای دمامه, پوست دمامه, چوب دمامه, دمامه در جنوب ایران

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دوتار:

دارای شکمی گلابی شکل و دسته ای نسبتاً دراز است. تعداد 17 تا 20 دستان بر دسته آ ن بسته می شود، برخی از دوتار های محلی در نواحی مختلف جنوب فاقد دستان است. سطح روی شکم چوبی است. تعداد سیم های آن چنانچه از نام ساز بر می آید 2 تا است که به فاصله های مختلف کوک کوک می شوند، طول دسته حدود 60 و مجموعاً تمام ساز حدود یک متر است.

دوتار غالباً با انگشت – یعنی بدون مضراب – نواخته می شود.

این ساز بیشتر جنبه محلی دارد و در نواحی جنوب کشور ما متداول است. 

 


برچسب‌ها: دوتار چیست, عکس دوتار, تاریخچه دوتار, صدای دوتار, سیم های دوتار, تارهای دوتار, دسته دوتار, پرده های دوتار, شکل دوتار, سطح روی دوتار, شکم چوبی دوتار, جنبه دوتار, ساز محلی دوتار, دوتار دوتار, دو سیم دوتار, 2222

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دودک (توتک):

نوعی نی لبک از انواع نای و از آلات بادی (بیشتر محلی و روستایی) است که از جنس گل رس ساخته شده و به همین دلیل نیز به نای گلین یا توتک گلی مشهور می باشد. از این ساز در متون قدیمی نیز مکرر یاد شده است.

 


برچسب‌ها: دودک چیست, عکس دودک, انواع دودک, تاریخچه دودک, جنس دودک, صدای دودک, شیوه ی نواختن دودک, نت دودک, نای گلین دودک, توتک گلی, توتک چیست, عکس توتک, توتک را چه کسی ساخت, ساز محلی توتک, آلت بادی توتک و دودک, آلات بادی از

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دوزله:

این ساز متشکل است از دو لوله مسی و گاه نئی یا از جنس پر دال( دال پرنده ای است از جنس و شبیه عقاب) یا استخوان قلم مرغان دیگر که به توازی به هم الصاق شده و یا بر هم بسته و محکم شده است. هر یک از لوله ها دارای قمیشی یک زبانه و مستقل از دیگری است. در طول هر لوله شش سوراخ تعبیه شده و به طوری که سوراخ ها همواره در کنار هم قرار می گیرندو انتهای تحتانی لوله ها مانند تمام سازهای بادی که تا کنون دیده ایم باز است. دوزله به طول های مختلف ساخته می شود. کوچکترین آن نوع ساخته شده در شهر به طول22 سانتیمتر و قطر حدود 2 سانتیمتر است.

وسعت ساز حدود دو اکتاو است که بسته به بزرگی و کوچکی ساز در میدان صدائی متفاوت قرار می گیرد.

دوزله سازی است محلی و از انواع بادی یک زبانه ی است.

 


برچسب‌ها: دوزله چیست, عکس دوزله, انواع دوزله, تاریخچه دوزله, صدای دوزله, جنس دوزله, انگشت گزاری دوزله, قمیش دوزله, لوله دوزله, سوراخ دوزله, اندازه ی دوزله, شیوه ی نواختن دوزله, نحوی نواختن دوزله, وصعت صدای دوزله, ساز یک زبان

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دونای:

نوعی ساز (نی) با دو لوله به هم چسبیده. با طول و ضخامتی مساوی که هر یک دارای پنج سوراخ بوده این نای مختص ایرانیان بوده و در آثار مختلف از آن یاد شده است. وسعت صوتی دو نای یک اکتاو کامل است. و در یک نقش برجسته آشوری شکل آن دیده می شود. نوعی از آن وجود دارد که از دو نی به هم وصل شده و تشکیل گردیده یکی دارای سوراخ و دیگری بدون سوراخ و یا تک سوراخه بوده و صدای ثابتی دارد.

 


برچسب‌ها: دو نای چیست, عکس دو نای, صدای دونای, تاریخچه دو نای, انواع دو نای, سوراخ های دونای, دونای ایران, وصعت صدای دونای, دونای به هم چسبیده, دو نی یا دونای, سوراخ دونای

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دهل:

این ساز متشکل است از استوانه کوتاهی که از جنس پوب که قطر دایره آن حدود یک متر و ارتفاع آن 25 تا 30 سانتیمتر است و بر دو سطح دایره ای شکل جانبی آن پوست کشیده شده است. بر دو نقطه از بدنه استوانه دو انتهای تسمه ثابت شده که نوازنده هنگام نواختن آن را به گردن می اندازد و به این ترتیب دهل در جلوی سینه و شکم او طوری قرار می گیرد که سطوح پوست دار در جوانب راست و چپ واقع شوند.

نوازنده در دست راست خود چوبی به شکل عصا و در دست چپش ترکه ای نازک می گیرد و با آنها بر روی سطوح پوستی می کوبد، یا آن که ترکه را به پوست چپ می چسباند و با عصا به پوست راست می کوبد.

صدای این ساز ارتفاعی نا معید دارد.

 


برچسب‌ها: دهل چیست, عکی دهل, تاریخچه دهل, اواع دهل, صدای دهل, پوست دهل, مضرابهای دهل, شکمه دهل, شیوه ی نواختن دهل, نوازنده دهل, صدای ساز دهل, استفاده از دهل, دهل در جنگ, ترساندن به وسیله دهل

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دهل بلوچی:

نوعی از دهل محلی به شکل استوانه یا مخروط ناقص که همانند دهل بوده و طرفین آن پوست گاومیش کشیده شده و مضرابهای آن شامل یک چوب ضخیم و ساده و مضراب دیگر شامل چند قطعه استخوان است که به وسیله پارچه یا چرم با انگشتان وصل شده نواخته می شود. این ساز در مجالسی که می خواهند صدای آرامتری داشته باشد و یا به همراهی با غیچک و رباب با دست و سر پنجه که به آنها تکه های پوب یا استخوان بسته شده به شکلی آرام اما هماهنگ با دیگر سازها می نوازند.

 


برچسب‌ها: دهل بلوچی چیست, عکس دهل بلوچی, تاریخچه دهل بلوچی, انواع دهل بلوچی, مضرابهای دهل بلوچی, پوست دهل بلوچی, صدای دهل بلوچی, موسیقی آرام با دهل بلوچی, دهل بلوچی در چه زمانی اختراع شد

ارسال توسط تیرداد قادری
 

دهل بلوچی مگرمان:

نوعی دهل بلند اما یک رویه از آلات موسیقی بلوچی است که به مگرمان مشهور است پوست این نوع دهل بیشتر از پوست شتر بوده و بر روی تنه خالی یک درخت کشیده می شود. به ندرت نوع فلزی آن وجود دارد. دهل های دیگری همچون دهل بزرگ، دهل لیوا و دهلک نال نیز در بلوچستان رایج است.

 


برچسب‌ها: دهل بلوچی مگرمان چیست, انواع دهل بلوچی مگرمان, تاریخچه دهل بلوچی مگرمان, عکس دهل بلوچی مگرمان, شیوه ی نواختن دهل بلوچی مگرمان, نحو ه ی نواختن دهل بلوچی مگرمان, مگرمان چیست, پوست مگرمان, پوست شتر بر روی ساز

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دهلک نال:

در مناطق بلوچستان و پاکستان نوعی دهل دورویه و بلند وجود دارد که نوازنده آن را میان دو ران خود قرار داده و با دو دست آن را می نوازد.

 


برچسب‌ها: دهلک نال چیست, عکس دهلک نال, تاریخچه دهلک نال, انواع دهلک نال, دهلک نال را باید چگونه نواخت, دهلک نال چگونه اختراع شد, شیوه ی نواختن دهلک نال, دهلک نال در بلوچستان, دهلک نال در پاکستان

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

دی دی:

از آلات بادی موسیقی بلوچستان و شامل دو نی کاملاً مجزا از هم که هر یک با طول متفاوت ساخته شده. نی طولانی تر دارای هفت سوراخ و طول تقریبی 65 سانتی متر و نی کوتاه تر دارای نه الی ده سوراخ و طول تقریبی 40 سانتی متر می باشد. نی بزرگ تر مجری ملودی و نی کوتاه تر و اخوان می باشد.

 


برچسب‌ها: دی دی چیست, ساز دی دی, عکس دی دی, تاریخچه دی دی, انواع دی دی, صدای دی دی, اندازه ی دی دی, موسیقی بلوچستان و ساز دی دی, شیوه ی نواختن ساز دی دی

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

 

رباب بلوچستان

 

رباب:

شکل ضاهری رباب مجموعاً از چهار قسمت ، شکم، سینه، دسته، و سر تشکیل شده است.شکم در واقع جعبه ای به شکل خربزه است که بر سطح جلویی آن پوست کشیده شده و خرک کوتاه روی پوست قرار گرفته است. سینه نیز جعبه ای مثلث شکل است که سطح جلوی آن تا اندازه ای گرده ماهی و از جنس چوب است. در سطح جانبی سینه سطحی که هنگام نواختن در بالا قرار می گیرد، هفت گوشی تعبیه شده که سیم های تقویت کننده؛ صدای ساز به دور آن پیچیده می شوند. بر سطح جانبی دیگر سطح پائینی پنجره ای داره شکل ساخته شده است. دسته ساز نسبتاً کوتاه است و بر روی آن حدود ده دستان بسته می شود و بالاخره در سر ساز مانند تار جعبه گوشی قرار گرفته  و در سطوح بالایی و یائینی این جعبه هر یک سه گوشی تعبیه شده است، سطح جانبی جعبه گوشی ها کمی به طرف عقب ادامه یافته است.

تعداد سیم های رباب شش یا سه سیم جفتی است که سیم های جفت با یک دیگر همصوت کوک می شوند.

سیم های رباب در قدیم از روده ساخته می شده در حالیکه امروز آنها را از نخ نابلون می سازند و سیم بم روی نایلون روکش فلزی دارد.

مضراب رباب امروزی مانند مضراب عود از پر مرغ ساخته شده است. رباب اساساً یک ساز محلی است و بیشتر در نواحی خراسان و مرز افغانستان معمول است.

انواع رباب:

رباب سوپرانو

رباب تاجیکستان

 


برچسب‌ها: رباب چیست, عکس رباب, تاریخچه ساخت رباب, انواع رباب, دسته رباب, شکم ساز رباب, جعبه رباب, خرک رباب, پوست رباب, سطح جانبی رباب, گوشی رباب, تارهای رباب, سیم های رباب, سطج جانبی رباب, نمای بالایی رباب, ساز

ارسال توسط تیرداد قادری
 

رباب تاجیکستان:

یکی دو دهه پیش عده ای از نوازندگان تاجیک به ایران آمدند و در طهران کنسرتی دادند. ضماً در برنامه معارفه هنرمندان ایرانی و تاجیک یک عدد رباب خود را به هنرستان هدیه کردند. دسته این ساز حدود 15 سانتیمتر بلندتر از رباب ایرانی است و در عوض قسمت سینه وشکم آن را به ترتیب 10 و 5 سانتیمتر کوتاه تر اند. بر اثر بلند شدن دست به تعداد دستان ها اضافه شده است.

 

 


برچسب‌ها: رباب تاجیکستان چیست, عکس رباب تاجیکستان, انواع رباب تاجیکستان, دسته رباب تاجیکستان, شکم ساز رباب تاجیکستان, رباب تاجیکستان را باید چگونه نواخت

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

رباب سوپرانو:

سازی است با مقیاس کوچک تر از رباب معمولی که به پیشنهاد حسین دهلوی رئیس وقت هنرستان موسیقی ملی و اهتمام کارگاه ساز سازی وزارت فرهنگ و هنر ساخته شده و آن را رباب سوپرانو نام گذارده اند و رباب معمولی تنها در هنرستان های موسیقی ملی و در موارد همنوازی در ارکستر، در مقابل رباب ساخته شده سوپرانو نام رباب آلتو به خود گرفت.


برچسب‌ها: رباب سوپرانو چیست, تاریخچه رباب سوپرانو, عکس تاریخچه سوپرانو, تاریخچه سوپرانو, مقیاس ساز سوپرانو, رباب سوپرانو در هنرستان موسیقی, رباب سوپراو در ارکستر موسیقی, رباب در همنوازی موسیقی, حسن دهلوی دستور ساخت

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

ساز سربازی:

نوعی آلات کوبه ای یا طبل کوچک تر از دهل و بزرگ تر از طبل و از آلات موسیقی بلوچستان که به همراهی دهل یا سرنا و با دو مضراب چوبی نواخته می شود. آن را در روی زمین قرار داده و می نوازند و بیشتر در مراسم عزاداری استفاده می شود.

 


برچسب‌ها: سربازی, ساز سربازی, عکس ساز سربازی, تاریخچه ساز سربازی, ساز سربازی چیست, ساز بلوچی به نام ساز سربازی, ساز سربازی و انواع آن, شیوه ی نواختن ساز سربازی, مضراب ساز سربازی, نحوی نواختن ساز سربازی, سازی سربازی چگونه

ارسال توسط تیرداد قادری
 
تاريخ :
 

ستار پوستی:

انواع ستار پوستی، زیر عبایی، کوچک و ستار تخت وجود دارد که بعد از سه تار معمولی دو نوع پوستی و تخت آن مهم است. ستار پوستی سازی است که در قسمتی یا تمام سطح صفحه به جای چوب از پوست نازک استفاده شده و دارای صدای بمتر و طنین بیشتری از ستار معمولی است. این ساز امروزه کمتر ساخته می شود، چرا که ظرافت و تن ظریف و دلنشین سه تار صفحه چوبی را به دلیل پوست از دست می دهد.

 


برچسب‌ها: ستار پوستی چیست, انواع ستار پوستی, عکس ستار پوستی, تاریخچه ستار پوستی, سیم های ستار پوستی, تارهای ستار پوستی, چوب ستار پوستی, صدای ستار پوستی, تن ستار پوستی, پوست ستار پوستی, ستار پوستی من, دسته ستار پوستی, دلیل

ارسال توسط تیرداد قادری

اسلایدر