موسیقی
موسیقی در آدارپانا, کامل ترین مرجع موسیقی ایران

 
تاريخ :
 

تار:

شکل ظاهری – قسمت کاسه خود به دو قسمت بزرگ و کوچک تقسیم شده که قسمت کوچک تر را نقاره می گویند. روی کاسه و نقاره تار پوست کشیده شده و خرک تار بر پوست کاسه تکیه کرده است. قسمت نقاره در انتهای بالایی به دسته (گردن) متصل شده است.

دسته تار بلند  45 تا 50 سانتیمتر است و بر کناره های سطح جلوئی آن دو روکش استخوانی چسبانده اند. دور دسته دستان پرده های عمودی بر طول آن با فواصل معین بسته شده ، قطر هر دستان در اصوات اصلی دستگاه های موسیقی ایرانی، کمی بیشتر از اصوات گذرا و کم اهمیت تر این موسیقی است. تعداد دستان امروزه 28 است.

جعبه گوشی (سر) در انتهای بالائی دسته قرار گرفته و از هر طرف سه گوشی بر سطوح جانبی جعبه گذاشته شده است.

تعداد سیم های تار سس است که از انتهای تحتانی کاسه شروع شده، از روی خرک عیور می کند و در تمام طول دسته کشیده شده ، تا بالاخره به جعبه گوشی ها داخل و در آن جا به دور گوشی ها پیچیده می شوند. سیم های شش گانه عبارتند از دو سیم سفید(پائین) که هم صدا کوک می شوند ، دو سیم زرد (همصدا) یک سیم سفید نازک (به نام زیر) و بالاخره یک سیم زرد (بم) که دو تای آخری غالبا به فاصله اکتاو کوک می شوند. فاصله سیم های همصوت سفید ، نسبت به سیم های زرد غالبا چهارم و سیم های سفید نسبت به سیم بم معمولا فاصله اکتاو و یا هفتم را تشکیل می دهند به این ترتیب اگر سیم های همصدای سفبد را دو کوک کنیم، سیم های زرد باید غالبا سل و سیم بم دو یا ر کوک شوند.

بدیهی است کوک تار، یعنی تنظیم فواصل سیم ها به یک دیگر ، ممکن است در دستگاه ها و آوازهای مختلف تغیر کند.

تار با مضرابی کوچک از جنس برنج به طول تقریبی سه سانتیمتر نواخته می شود ، در قسمتی از نصف طول مضراب ، برای آنکه در دستهای نوازنده راحت قرار گیرد، با موم پوشیده شده است.

 


برچسب‌ها: تار چیست, عکس تار, تاریخچه تار, شیوه ی نواختن تار, تار در موسیقی ایران, بزرگان تار ایران, تار در قفقاز, تار در آذربایجان, صدای تار, سیم های تار, دسته تار, پرده های تار, پوست تار, جعبه تار, قسمت کوچک تار, تارهای یحیی

ارسال توسط تیرداد قادری

اسلایدر